Nové knihy
Oldřich Hamera
Eva Čapková
2019
Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2019
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie
Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová (eds.)
2018
Hana Podolská, legenda české módy
Eva Uchalová
2018
Pražské módní salony 1900 - 1948 / Prague Fashion Houses 1900-1948
Eva Uchalová,Zora Damová, Viktor Šlajchrt
2018
V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927
Karel Srp, Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Ivo Habán, Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová
2018
Křížky / Kreuze. Spirituální krajina Dačicka
Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Martin Souček (ed.)
2018
Karel Srp: František Kupka. Sujet dans l’objet
Karel Srp
2018
Všední den v české fotografii 50. a 60. let
Lukáš Bártl
2018
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2017
Dějiny umění v českých zemích 800–2000
Taťána Petrasová, Rostislav Švácha
2017
Jaromír Zemina Pozdní texty
Jaromír Zemina
2017
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Jan Hísek Oko oblaku
Otto M. Urban, Jan Hísek, Martin Souček
2017
Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století
Hubert Guzik a kol.
2017
Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce: Život s módou v Praze a v New Yorku
Eva Uchalová
2017