Nové knihy
Hana Podolská, legenda české módy
Eva Uchalová
2018
Pražské módní salony 1900 - 1948 / Prague Fashion Houses 1900-1948
Eva Uchalová,Zora Damová, Viktor Šlajchrt
2018
V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927
Karel Srp, Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Ivo Habán, Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová
2018
Křížky / Kreuze. Spirituální krajina Dačicka
Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Martin Souček (ed.)
2018
Karel Srp: František Kupka. Sujet dans l’objet
Karel Srp
2018
Všední den v české fotografii 50. a 60. let
Lukáš Bártl
2018
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2017
Dějiny umění v českých zemích 800–2000
Taťána Petrasová, Rostislav Švácha
2017
Jaromír Zemina Pozdní texty
Jaromír Zemina
2017
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Jan Hísek Oko oblaku
Otto M. Urban, Jan Hísek, Martin Souček
2017
Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století
Hubert Guzik a kol.
2017
Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce: Život s módou v Praze a v New Yorku
Eva Uchalová
2017