Klasika
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2017
František Pacík
Marie Klimešová
2008
Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.
Jan Poš, Pavel Černý, Zdeněk R. Nešpor, Jan Kvapil, Jiří Šalamoun, Anežka Šimková
2009
1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze
L. Heczková, A. Hnojil, V. Ježek, P. Ježková, H. Klínková, Z. Lukeš, L. Merhaut, M. Nešlehová, M. Petříček, T. Pospiszyl, A. Pravdová, M. Rakušanová, R. Švácha
2012
Veronika Bromová Království / Kingdoms
Daniel Vojtěch, Olga Malá, Otto M. Urban, Jana Claverie
2008
Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal
Hana Klínková, Marie Rakušanová, Ivana Jonáková
2009
Kus historie
Jimmy Ernst
2009
Dopisy bratrovi
Antoine Pevsner,Stanislav Kolíbal
2009
Výroky a rozhovory
Jackson Pollock,Eva Kondrysová
2009
Legenda o umělci
Ernst Kris, Otto Kurz
2009
Kresby ke knihám / 1947 – 1994
Stanislav Kolíbal
2009
Jan Autengruber 1887 - 1920
Vojtěch Lahoda, Jan Jedlička
2009
Skupina 42 / Věci umění, věci doby
Marie Klimešová
2011
Kateřina Černá
Naďa Řeháková, Arsén Pohribný, Pavel Šrut, Jiří Padrta, Josef Kroutvor, Jan Kříž
2010
Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu (České umění 1938–1948)
Hana Rousová, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Milan Pech, Anna Pravdová, Lucie Zadražilová
2011
Mezi nebem a zemí
Pavel Chalupa
2011
Jan Pištěk Živly / Elements
Tomáš Pospiszyl
2011
Jiří Novák - V pohybu
Daniela Kramerová
2010
Růžena. Příběh malířky Růženy Zátkové
Alena Pomajzlová
2011
Jakub Špaňhel
0000
Andy Warhol a Československo
Rudo Prekop, Michal Cihlář
2011
Václav Radimský
Naděžda Blažíčková-Horová, Markéta Theinhardtová
2011
Babiččina vyprávění – Lidové pověsti Orlických hor
Eva Koudelková
2007
Vytetované obrazy
Adin Ljuca
2005
Otesánek
Eva Švankmajerová
2004
Umění českého západu
J. Domanická, P. Domanický, P. Jindra, D. Mačas, J. Mergl, P. Vašíček
2010
Krajina těla
Emidio de Albentiis, Pavel Machotka
2010
Zamlčená moderna/Iluze a sny
Patrik Šimon, Adam Hnojil
2009
Ladislav Sutnar - Americké Venuše
Iva Knobloch, Tomáš Pospiszyl, Karel Císař, Magdalena Juříková
2011
Bohuslav Reynek (1892–1971)
Pavel Chalupa
2011
... a z mlhy zjevily se útesy čínské - Obraz Číny v prvních fotografiích
Filip Suchomel, Marcela Suchomelová, Hana Dvořáková
2011
Noční jezdec
Jan Hísek, Petr Nedoma, Otto M. Urban
2011
Loutka a moderna
Marie Jirásková, Pavel Jirásek
2011
... and the Chinese cliffs emerged out of the mist
Filip Suchomel, Marcela Suchomelová, Hana Dvořáková
2011
In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914
Otto M. Urban, Luboš Merhaut, Daniel Vojtěch
2006
Startpoint Prize 2011
Marcel Fišer, Pavel Vančát, Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Lucia Gavulová
2011
Suppressed Modernity. Illusions and Dreams. Central European Art from the Collection of Patrik Šimon
Patrik Šimon, Adam Hnojil
2009
Krištof Kintera
Karel Srp, Mariana Serranová, Krištof Kintera
2012
Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce: Život s módou v Praze a v New Yorku
Eva Uchalová
2017
Headlands / země hlav
František Skála
2012
Headlands / The Land of Heads
František Skála
2012
Zápas o moderní malbu
Tomáš Winter
2012
Andy Warhol and Czechoslovakia
Rudo Prekop, Michal Cihlář, Michal Bycko, Nadia Rovderová
2011
Začátek století
Pavlína Morganová, Václav Magid, Viktor Čech, Jan Zálešák, Michal Koleček
2012
Skála František
Ludvík Hlaváček, J. P. Jöndl, Zdeněk Kratochvíl, Miroslav Petříček, Rupert Sheldrake
2012
From Neuwelt to the Whole World. 300 Years of Harrach Glass
Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl
2012
Knihovna Karáskovy galerie a její světy
Rumjana Dačeva, Jan Kašpar, Karel Kolařík, Petr Kovařík, Alena Petruželková
2012
Z Nového Světa do celého světa 300 let harrachovského skla
Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl
2012
Hebrejská abeceda
Pavel Holeka, Gustav Erhart
2010
Ivan Pinkava - Remains
Ivan Pinkava, Petr Vaňous
2012
Vábení slov
Pavel Holeka, Rudolf Matys (doslov)
2012
Anima Animus Animation - Evašvankmajerjan
Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer, František Dryje, Martin Stejskal, Ivo Purš
1997
Černá slunce. Odvrácená strana modernity
Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp
2012
Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012
L. Česálková, M. Foret, I. Hanousek, M. Jareš, P. Kořínek, R. Matulík, T. Pospiszyl
2012
Karel Štědrý / TUTU
Karel Štědrý, Martin Dostál, Jiří Přibáň
2012
Stanislav Kolíbal / Sochy a projekty
Gillo Dorfles, Martin Dostál, Stanislav Kolibal, Hans-Ulrich Obrist
2012
Jan Zrzavý God’s Play
Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zuzana Novotná, Karel Srp
2012
Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění
L. Hubatová-Vacková, J. Matulová, L. Pastýříková, A. Pomajzlová, T. Pospiszyl
2012
Obrazy z dějin českého loutkářství
Alice Dubská, Pavel Jirásek, Marie Jirásková, Nina Malíková, Lucie Miklovičová a další
2013
Palmy na Vltavě
Tomáš Winter
2013
Vojtěch Preissig (english)
Lucie Vlčková
2013
Anima Animus Animace - Evašvankmajerjan
E. Švankmajerová, J. Švankmajer, F. Dryje, M. Stejskal, I. Purš, V. Effenberger
1997
František Foltýn: Košice-Paříž-Brno
Hana Rousová
2007
Martin Gerboc - Un saison en enfer
Otto M. Urban, Miroslav Marcelli, Petr Vaňous, Martin Gerboc
2013
Jan Švankmajer Možnosti dialogu / Mezi filmem a volnou tvorbou
František Dryje, Ivo Purš, Bertrand Schmitt, Jan Švankmajer
2013
Jan Švankmajer. Dimensions of Dialogue / Between Film and Fine Art
František Dryje, Ivo Purš, Bertrand Schmitt, Jan Švankmajer
2013
Václav Boštík (1913–2005)
Martin Boštík, Stanislav Vosyka, Jaromír Zemina
2013
Zdeněk Dvořák
Hana Rousová
2013
Stanislav Podhrázský
Marie Klimešová
2013
Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963) Mezi sociálním uměním a magickým realismem
Martina Pachmanová, Michala Frank Barnová
2013
Petr Nikl – The Game of Time
Petr Nikl, Radek Wohlmuth, Jiří Přibáň
2013
Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách
Michaela Ottová, Petr Jindra
2013
Cézanne: Krajina jako umění
Pavel Machotka
2014
Hippolyt Soběslav Pinkas
Kristýna Brožová
2017
Art in the Czech lands 800 - 2000
Rostislav Švácha, Taťána Petrasová
2017
Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941
Pavel Myslín
2012
Michel de Montaigne: Eseje
Michel de Montaigne
2008
École de Paris a čeští umělci v meziválečné Paříži
Anna Pravdová
2022
František Kupka. Mentis oculis
Karel Srp
2022
Vojtěch Preissig
Lucie Vlčková
2013
Pod zimním sluncem jihu. Čeští malíři na Korsice a francouzské Riviéře 1925–1931
Marcel Fišer, Lucie Večerníková, František Michl, Silvestr Hipman
2023
Otto Gutfreund – Kresby a sochy
Petr Wittlich
2023
Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
Rakušanová, Marie a Váchal, Josef
2014
Ferdinand Staeger
Gustav Erhart, Pavel Růt
2021
Mozart
Wolfgang Hildesheimer
2006
Johann Wolfgang Goethe: Pohádka
Johann Wolfgang Goethe
2020
Johann Wolfgang Goethe: Pohádka - přednostní vydání s grafickým listem
Johann Wolfgang Goethe
2020
Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871)
Václava Antušková, Hana Bilavčíková, Markéta Dlábková, Jana Dřevíkovská, Lada Hubatová-Vacková, Veronika Hulíková, Pavla Machalíková, Anežka Mikulcová, Milan Novák, Roman Prahl, Petr Šámal
2022
Hana Podolská: Legenda české módy 2., rozšířené a doplněné vydání
Eva Uchalová
2022
Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939
Lenka Bydžovská, Karel Srp, Antonín Dufek
2016
Edvard Munch: Být sám (obrazy, deníky, ohlasy)
Otto M. Urban
2006
Years of Disarray 1908–1928. Avant-gardes in Central Europe.
Karel Srp (ed.)
2018
Pavel Růt (ed.): František Kobliha
Gustav Erhart, Karel Kolařík, Otto M. Urban
2019
Pavel Růt (ed.): František Kobliha - přednostní vydání
Gustav Erhart, Karel Kolařík, Otto M. Urban
2019
Samota uprostřed davu Charles Baudelaire a české umění
Kristýna Jirátová, Otto M. Urban, Jiří Pelán, Milena Slavická, Miloslav Topinka, Martin Jiroušek, Marek Škubal
2021
Petr Wittlich: Auguste Rodin
Petr Wittlich
2021
Josef Váchal / Kniha vzpomínek
Hana Klínková
2016
Karel Hlaváček, výtvarné a kritické dílo
Otto M. Urban
2003
Arnold Schönberg – Styl a idea
Arnold Schönberg, Otto M. Urban, Ivan Vojtěch
2004
Meditace o architektuře. Olomouc, Brno, Hradec Králové
Pavel Zatloukal
2016
Pražské módní salony 1900 - 1948 / Prague Fashion Houses 1900-1948
Eva Uchalová,Zora Damová, Viktor Šlajchrt
2018
Stanislav Kolíbal Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954–2015
Martin Dostál, Stanislav Kolíbal
2015
Aenigma / Hundert Jahre anthroposophische Kunst
Reinhold J. Fäth, David Voda
2015
Aenigma.One Hundred Years of Anthroposophical Art
Reinhold J. Fäth, David Voda
2015
Aenigma. Sto let antroposofického umění
Reinhold J. Fäth, David Voda
2015
Stíny hieroglyfů
Karel Srp
2015
Anna Háblová / Rýhy
Anna Háblová
2015
Mysterious Distances. Symbolism and Art in the Bohemian Lands, 1880–1914
Otto M. Urban
2014