Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění

Dostupnost
Skladem
Cena s DPH
880 Kč
Cena bez DPH
880 Kč
Původní cena
1 264 Kč

Podnětem ke vzniku publikace byla otázka, zda a jak české umění první třetiny 20. století reflektovalo impulzy přicházející z italského futurismu.

Myšlenka zachytit, evokovat, předvést pohyb se v našem prostředí odvíjela několika směry. Jeden zachovával tradiční umělecké formy a mířil k symbolickému abstraktnímu výrazu, další se přikláněl ke konceptuálnímu využití či znakovému jazyku a konečně třetí zapojil do výtvarného díla reálný pohyb. Futurismus je vnímán v souvislosti s nadšeným přijetím industrializace a oslavou stroje (až k představě očistné role války). Historické předobrazy futurismu lze nalézt v plynulé, rytmické křivce rostlinného secesního ornamentu či ve vědecké vizualizaci srdečního tepu ze šedesátých let 19. století. Kolem přelomu století někteří umělci usilovali o zachycení rytmu dějin v pravidelném střídání vzestupů a pádů. Témata rychlosti a pohybu jsou s futurismem těsně spjata, ale impulzy k jejich ztvárnění lze hledat i jinde, nejen ve sféře umění. Jednotlivé studie ukazují vzájemné souvislosti, posuny a variace tématu dynamismu, pohybu a času v českém výtvarném umění, filmu, fotografii a divadle první třetiny 20. století. Podobné téma nebylo dosud zpracováno, výpravná publikace zachycuje fenomén nasvěcující české dějiny umění z nového úhlu.

Ean
9788074670145
Publikováno v roce
2012
ISBN
978-80-7467-014-5
Vazba
V8
Jazyk
česky
Formát
235×275
Autor
L. Hubatová-Vacková, J. Matulová, L. Pastýříková, A. Pomajzlová, T. Pospiszyl
Grafický design
Robert V. Novák
Počet stran
336
Vydavatel
Arbor vitae
Překladatel
Počet ilustrací
355
Další knihy v kategorii
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2017
František Pacík
Marie Klimešová
2008
Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.
Jan Poš, Pavel Černý, Zdeněk R. Nešpor, Jan Kvapil, Jiří Šalamoun, Anežka Šimková
2009