Nové knihy

Oheň do papíru nezabalíš

Vzácná ušlechtilost umění ohně tak pochází z toho, že jeho výtvory jsou poznamenány čímsi hluboce lidským, že jsou poznamenány prvotní láskou. Gaston Bachelard

Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950

Kniha sleduje reflexi cirkusového světa v českém výtvarném umění a literatuře. Zpřítomňuje fenomén cirkusu v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století, a to v širších souvislostech evropského umění.

Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce: Život s módou v Praze a v New Yorku

Kniha sleduje nevšední příběh předního pražského krejčího, couturiéra a oděvního designéra Oldřicha (Ulricha) Rosenbauma.

Naše doporučení

Art in the Czech lands 800 - 2000

The publication ART IN THE CZECH LANDS 800–2000, edited by Taťána Petrasová and Rostislav Švácha from the Institute of Art History at the Czech Academy of Sciences, provides readers in other...

Art in the Czech lands 800 - 2000
Rostislav Švácha, Taťána Petrasová
2017

Andy Warhol a Československo

Andy Warhol byl jistě nejznámější umělec na světě druhé poloviny 20. století, zásadně posunul hranici vnímání umění, "udělal z něj zboží", byl tím, čemu se dnes říká...

Andy Warhol a Československo
Rudo Prekop, Michal Cihlář
2011

Andy Warhol and Czechoslovakia

Andy Warhol was certainly the most famous artist in the world from the second half of the 20th century. He radically altered the way art is perceived, turning it “into goods”; he was what is now...

Andy Warhol and Czechoslovakia
Rudo Prekop, Michal Cihlář, Michal Bycko, Nadia Rovderová
2011
Aktuality z Arbor Vitae
22. 02. 2019
Právě vyšlo: Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960
27. 12. 2018
Právě vyšlo: Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie
24. 11. 2018
Právě vyšlo: Hana Podolská, legenda české módy.