Nové knihy

Oheň do papíru nezabalíš

Vzácná ušlechtilost umění ohně tak pochází z toho, že jeho výtvory jsou poznamenány čímsi hluboce lidským, že jsou poznamenány prvotní láskou. Gaston Bachelard

Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950

Kniha sleduje reflexi cirkusového světa v českém výtvarném umění a literatuře. Zpřítomňuje fenomén cirkusu v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století, a to v širších souvislostech evropského umění.

Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce: Život s módou v Praze a v New Yorku

Kniha sleduje nevšední příběh předního pražského krejčího, couturiéra a oděvního designéra Oldřicha (Ulricha) Rosenbauma.

Naše doporučení

Andy Warhol a Československo

Andy Warhol byl jistě nejznámější umělec na světě druhé poloviny 20. století, zásadně posunul hranici vnímání umění, "udělal z něj zboží", byl tím, čemu se dnes říká...

Andy Warhol a Československo
Rudo Prekop, Michal Cihlář
2011

Andy Warhol and Czechoslovakia

Andy Warhol was certainly the most famous artist in the world from the second half of the 20th century. He radically altered the way art is perceived, turning it “into goods”; he was what is now...

Andy Warhol and Czechoslovakia
Rudo Prekop, Michal Cihlář, Michal Bycko, Nadia Rovderová
2011

StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění

Umělecká díla se sportovní tematikou nemusí být jen součástí obrazových dějin sportu, ale mohou přinášet i svědectví o životě společnosti a člověka. Kniha StArt představuje v...

StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění
Rostislav Švácha, Vojtěch Lahoda, Milan Pech, Andrea Steckerová, Tomáš Winter
2016
Aktuality z Arbor Vitae
20. 06. 2018
Výstava fotografií Dagmar Hochové v Londýně
19. 04. 2018
Nejkrásnější kniha roku 2017
23. 03. 2018
Výroční ceny Akademie designu České republiky