Pavel Růt (ed.): František Kobliha - přednostní vydání

Dostupnost
Skladem
Cena s DPH
5 000 Kč
Cena bez DPH
5 000 Kč
Původní cena
4 545 Kč

Celá moje práce jest tendenční s úmyslem popisovat. Je v ní mnoho literatury, životních zážitků, intimit, traktátů, hněvu i lásky. František Kobliha

Český grafik, malíř, kreslíř a knižní úpravce František Kobliha (1877–1962) patří mezi čelné představitele symbolistního proudu českého moderního umění. Jako jeden z prvních zdejších výtvarníků se specializoval na uměleckou grafiku, především na techniku dřevorytu, proslul zejména svými cykly originálně zpracovaných literárních námětů. Například kolekce Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna jsou inspirovány poezií Karla Hlaváčka, Máj básnickou skladbou Karla Hynka Máchy, osobitě ztvárnil i téma Tristana a Isoldy, ve své pozdní tvorbě se zabýval dílem Edgara Allana Poea. Významně se podílel na rozvoji české krásné knihy – spolupracoval především s menšími modernistickými nakladatelstvími a se soukromými nakladateli, ilustroval či jinak upravil bezmála tři sta knih včetně mimořádně cenných bibliofilií. Nervalova Aurelie, Huysmansovo Na ruby, Demlova Miriam, Kniha Judyth nebo Karáskova Geneda bezesporu patří k těm nejkrásnějším v dějinách české knihy. Jedná se o první monografii Františka Koblihy představující jak jeho volnou tvorbu, tak práci pro knihu. Koblihovým dílem chronologicky provázejí navazující stati Otto M. Urbana a Gustava Erharta, interpretují všechny jeho cykly v kontextu vlastní tvorby, uvádějí je do dobových uměleckých a duchovních souvislostí. Studie Karla Kolaříka mapuje Koblihovu práci na poli knižní kultury, představuje jeho názory na knihu a seznamuje s hlavními principy umělcových knižních úprav a s jeho stylem. Studie dále doplňují soupisy Koblihova knižního a grafického díla zahrnujícího též exlibristickou tvorbu a výběrového přehledu jeho publicistiky a sekundární literatury. 

Sto ručně číslovaných výtisků monografie vyšlo svázáno do kůže, vytištěno na luxusním papíře a doplněno sledem tří Koblihových originálních grafických listů. Kniha je vložena do kartonového pouzdra se secením motivem, speciálně vyrobeného pouze pro těchto 100 výtisků.

Přednostní výtisky knihy jsou jedinečné tím, že se jedná v podstatě o bibliofilii a monografii zároveň, o to se, pouze v několika případech, pokusily jen přední nakladatelské domy první republiky.

Ean
978807467141
Publikováno v roce
2019
ISBN
978-80-7467-141-8
Vazba
V8
Jazyk
čeština
Formát
220 x 340 mm
Autor
Gustav Erhart, Karel Kolařík, Otto M. Urban
Grafický design
Pavel Růt
Počet stran
384
Vydavatel
Arbor vitae, Arbor vitae societas s.r.o., Památník národního písemnictví
Překladatel
Počet ilustrací
574
Další knihy v kategorii
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence Výtvarné umění a literatura 1800–1950
Tomáš Winter, Pavla Machalíková
2017
František Pacík
Marie Klimešová
2008
Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.
Jan Poš, Pavel Černý, Zdeněk R. Nešpor, Jan Kvapil, Jiří Šalamoun, Anežka Šimková
2009