Spiritistická medijní kresba ve Slezsku

Dostupnost
Skladem
Cena s DPH
1 590 Kč
Cena bez DPH
1 590 Kč
Původní cena
1 790 Kč

Spiritistické medijní kresby jsou širší veřejnosti neznámé a v ucelenějším souboru reprodukovány poprvé. Knihu uvozuje zásadní text o spiritistickém medijním umění v celosvětovém kontextu.

 

Osnovou knihy je pak působení spolku Bratrství (1914– 1951) v Radvanicích, jenž se stal na dlouhou dobu základnou rozvoje spiritistického hnutí ve Slezsku a měl širokou paletu činností od pěveckého sboru, přes nesmírně důležitou činnost vydavatelskou, až po pořádání výstav spiritistických kreseb. Nástup komunistické diktatury znamenal nejen konec spolku, ale i léta represí a věrní spiritisté se ve své většině ukryli do vnitřní emigrace. To, co bylo léta budováno, bylo zničeno, rozprášeno, mnohé nenávratně, něco bylo skryto v rodinách odvážných spiritistů. Po mnohaletém úsilí se podařilo dohledat velký konvolut archivních materiálů a přes 250 kreseb. Spiritistická medijní kresba je neuchopitelná, živená psychickým světem spiritismu. Ruka kreslícího média není vedena jeho vědomím, ale rozlehlým světem zemřelých, který překračuje možnosti lidského poznání. Jako k inspiračnímu zdroji se k ní hlásila řada významných představitelů moderního českého a světového umění, kteří právem považovali kresby médií za zázrak, jenž se vzpírá jakémukoli zařazení. Kniha je zásadním příspěvkem do dějin světové kultury.

Kniha vyšla v bilingvní česko-anglické jazykové verzi.

 

Mediumistic drawings are largely unknown to the general public and are being reproduced as a comprehensive collection for the first time. The book begins with an important text on mediumistic art in a global context. The foundation of this book lies in the actions of the Brotherhood in Radvanice (1914–1951), which served as the cornerstone for the long-term development of the spiritualist movement in Silesia, with a wide range of activities ranging from a choir to immensely important publishing activities and organizing exhibitions. The onset of the communist dictatorship meant not only its end but also years of repression, leading faithful spiritists to hide in internal exile. What was built over the years was destroyed, and scattered, much of it irretrievably, and some of it hidden with the families of brave spiritists. After years of effort, a large collection of archival materials and over 250 drawings were found. Mediumistic drawing is elusive, fuelled by the psychic world of spiritism. The hand of the drawing medium is not directed by their consciousness, but rather by the expansive realm of the deceased, surpassing the limits of human understanding. Numerous influential figures in contemporary Czech and global art rightfully viewed mediumistic drawings as a phenomenon defying classification, serving as a profound source of inspiration. This book represents a noteworthy addition to the annals of world culture.

The book was published in a bilingual Czech-English language version.

Ean
9788088256274
Publikováno v roce
2023
ISBN
978-80-88256-27-4
Vazba
V8
Jazyk
čeština, angličtina (biligvní)
Formát
240 x 300 mm
Autor
Jan Oravec, Eva Zdražilová
Grafický design
Olga Hesounová, Kateřina Michálková / Studio Marvil
Počet stran
344
Vydavatel
Arbor vitae societas
Překladatel
Anna Bryson, Richard Gilík
Počet ilustrací
300
Další knihy v kategorii
Friedrich Feigl
Rachel Dickson, Sarah MacDougall, Arno Pařík, Nicholas Sawicki, Zuzana Skořepová
2016
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Karel Těšínský
Milan Dospěl, Jiří Machalický, Miroslav Kroupa
2017