Tomáš Císařovský – Žlutá skvrna / Yellow Spot

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
253 Kč
Cena bez DPH
253 Kč

S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček

Autor výstavy: Petr Vaňous

Petr Vaňous

autor koncepce výstavy

Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. (*1975) nezávislý kurátor, kritik, historik umění a vysokoškolský pedagog. Absolvoval VŠVH v Praze (1989–1993), obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993–1999; Mgr.) a obor Kurátor a kritik designu a intermédií na VŠUP v Praze (2009–2015; Ph.D.). Od roku 2011 je odborným asistentem ateliéru Kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a sledování proměn malby a kresby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médií (tzv. postmediální situace). Působil jako redaktor ve čtrnáctideníku Ateliér, v Art & Antiques a v týdeníku A2. V roce 2003 spoluzakládal Archiv výtvarného umění, v roce 2008 Společnost Topičova salonu v Praze. Pravidelně spolupracuje s redakcemi Revolver revue a Revue art. Podílí se na výstavní koncepci Galerie Dům v Broumově a Galerie Vyšehrad v Praze. Je autorem řady výstav a kurátorských projektů (např. Intercity: Berlin – Praha, Haus am Waldsee, Berlin, 2005; Resetting. Jiné cesty k věcnosti, GHMP Praha, 2007-08; Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011, GHMP Praha, 2011; Ivan Pinkava: Remains, American University Museum at the Katzen arts Center, Washington, D.C., 2012; Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha, 2013; Český sen, České centrum, New York, 2015; The Natural World, Prague House in Brussels, 2016 ad.).

Zdroj: https://www.artlist.cz/prispevatele-artlistu/petr-vanous-1257/

Anotace k výstavě

Výstava fotografa Bohdana Holomíčka (1943) a malíře Tomáše Císařovského (1962) sleduje průniky dvou výrazově i generačně jinak založených výpovědních světů. Díla obou autorů totiž vykazují podobnou intuitivní citlivost k opakujícímu se řádu platnosti historických, společenských a přírodních jevů, jejichž kontrapunktem je vždy konkrétní dějová konstelace a konkrétní lidský osud. Na jedné straně veletok historického času, který se ustaluje zpětným pohledem, na straně druhé konkrétní jedinci, kteří jednají, aby naplnili své ideje tím, jak nebo kde žijí. Tematizace života a jeho rituálů (všedních i slavnostních) se v konkrétním historickém rámci a jeho podmínkách často transformuje v nepřímo kladené otázky zaměřené na čas, paměť a vzpomínky coby sdílené „existenciály“. Zvýšená pozornost obou autorů k proměnám času dostává do jejich tvůrčí práce zcela přirozeně zmíněné existenciální podtexty. Proměňuje se ve svědectví, která jsou však vždy otevřená dalším (re)interpretacím. Kurátorsky byly zvoleny dva tematické okruhy jako podmnožiny odlišných autorských přístupů. Prvním je konfrontace vybraných fotografických a obrazových souborů (Bohdan Holomíček: Album česká scéna (1970 - 2022); Tomáš Císařovský: Naty, přepni to! (1994) s blízkým či paralelním tématem (reflexe umělecké scény, která se postupně transformovala v dějiny umění). Druhým je osobnost Václava Havla – téma, v jehož volbě se autoři historicky setkávají (Bohdan Holomíček: Album Václav (1974 – 2011); Tomáš Císařovský: obraz Doma na nábřeží z Havlovského cyklu (2015-16). Výrazným vstupem do výstavní instalace je také kompilace fotografií Bohdana Holomíčka z let 1958 – 2003 prezentovaná jako audiovizuální videosmyčka na hudbu Pavla Zajíčka (Siluety letících ptáků. Pocta Pavlu Zajíčkovi). V neposlední řadě je výstava S časem pod kůží také setkáním dvou přátel, kteří se rozhodli společně vstoupit do řeky času a „v aktu ohlédnutí“ z ní vylovit něco, co naše paměť podrží o něco déle, nežli je v jejím přirozeném nastavení. Obraz a fotografie oscilují mezi živou bezprostředností a dokumentem uplynulých dob. Záleží také na divákovi, do jaké míry se sám cítí být pamětníkem, nebo zda vstupuje do výstavy dosud nezatížen minulostí. Autorem koncepce výstavy je Petr Vaňous.

Zdroj: http://www.zpc-galerie.cz/cs/s-casem-pod-kuzi-tomas-cisarovsky-bohdan-holomicek-2337

Galerie
Západočeská galerie v Plzni
Pražská 13
301 00 Plzeň
Termín
14.06.2023 - 01.06.2023
Další výstavy Arbor Vitae
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023
Jiří Štourač - Belveder
Jiří Šťourač
08.06.2023 - 31.10.2023