Příšerné historky

Pavel Růt

Pavel Růt byl kurátorem několika desítek výstav. Je na slovo vzatým znalcem staré Prahy, jeho průvodce po pražských pověstech a legendách, pomnících a tajemných místech Labyrintem pražského tajemna vyšel nejen v několika vydáních v Čechách, nýbrž i v holandském a německém překladu.  Známější je jako typograf, dodnes graficky upravil a obálkami vybavil více než tisíc pět set titulů pro nejrůznější česká nakladatelství. Jeho obálkami se pyšní díla Colehova, Ecova, Lhoosova, Vonegutova, Buñuelova, Burgesova, Saroyanova, McEwanova a mnohých dalších. Jeho úpravy knižních edic a řad, jako je Karavana, Logos, Tibet, Za širou Missouri, Moca, Alef, Beladona, Albion, Medusa, Na cestě, Faust, Evokace, Orákulum, jsou známé snad všem čtenářům. Ilustroval desítky významných, jemu blízkých titulů, v obrovském tematickém i stylovém záběru, namátkou jmenujme díla Achmatovové, Bukačové, Tolkienova, Dvořákova, Erbenova, Haklova, Jiskrové, Poeova, Svátkova, Ungarova, Urbanova, Vopěnkova, Zeyerova. Je držitelem mnoha ocenění v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Nejkrásnější fotografická publikace roku, Cena nakladatelství Academia… Navrhuje plakáty pro výstavní a hudební projekty, obaly desek a kazet, bibliofilské a autorské tisky, grafické listy, exlibris. Bude i úpravcem knihy Hugo Steiner a Officina Pragensis.

Anotace k výstavě

„Moc se mi líbí tajuplné a elegantní přebaly, jež Pavel Růt k českým překladům mých knih dělá. A u každého svého nového románu se v duchu ptám: Jaký asi bude tentokrát přebal od Pavla Růta...?“ Orhan Pamuk Pavel Růt dodnes graficky upravil a obálkami vybavil pro nejrůznější česká nakladatelství více než tisíc pět set titulů. Jeho obálkami se pyšní jak spisy ikon světové kultury, jakými jsou Coleho, Eco, Borges, tak stovky jiných knih, často méně známých autorů, kterým právě ony mnohdy pomohly „na svět“. Jeho úpravy knižních edic a řad, jako je Karavana, Logos, Tibet, Moca, jsou známé snad všem čtenářům. Ilustroval desítky významných, jemu blízkých titulů, v obrovském tematickém i stylovém záběru, namátkou jmenujme z výčtu téměř sta knih Achmatovovou, Tolkiena, Babela, Poea, Urbana. Kreslil pro periodika, zejména pro Hospodářské noviny. Je držitelem mnoha ocenění v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Nejkrásnější fotografická publikace roku, Cena nakladatelství Academia… Zabývá se i designem, příkladem je kávový servis Samoel, realizuje projekty v interiérech, je autorem výtvarného řešení interiéru Café baru Řehoře Samsy v Praze, nástropní malby v Žižkovském antikvariátu či návrhu rodinného domu. Navrhuje plakáty pro výstavní a hudební projekty, obaly desek a kazet, bibliofilské a autorské tisky, grafické listy, exlibris, ale i loga firemní či knižní. Byl kurátorem několika desítek výstav. Je na slovo vzatým znalcem staré Prahy, jeho průvodce po pražských pověstech a legendách, pomnících a tajemných místech Labyrintem pražského tajemna vyšel nejen v několika vydáních v Čechách, nýbrž i v holandském a německém překladu. Pro výtvarné dílo Pavla Růta, nehledě na to, zda jde o malbu, kresbu či ilustraci, je charakteristické, že má jasně daný intelektuální či spirituální základ. Přes jeho šíři nejde o nápady, vždy jde o jakousi sofistikovanou stavbu, v případě ilustrace o interpretaci textu, ve volné tvorbě Růt víc odkrývá svůj vnitřní svět. Ilustrace u Růta víc než u většiny jiných vychází ze základní etymologie slova illustrare, jako osvětlit nebo lépe nasvítit, ve smyslu vysvětlit, daný text. Sám o tom říká: „V interpretaci textu se objevují stejné problémy jako u obrazu. Pro uchopitelnost je nutné hledání zkratky, znaku. Úlohou ilustrace není pokus o popisný přepis příběhu. Tím nejdůležitějším je, hodně nadneseně, jakási míra uvěřitelnosti. Pokaždé jde o to najít klíč k souvztažnosti. Ilustrace může vytvářet atmosféru, jiným principem je, že tvoří paralelní děj či klade otázky po obsahu. Někdy může být ilustrací jenom iniciála, nebo samotné uspořádání zrcadla sazby. Pro interpretaci textu je často určující technika ilustrace. Jednou z možností je koláž, jejíž hlavní předností je právě vysoká míra uvěřitelnosti, spojená s konkrétním užitím skutečných prvků v nových souvislostech.“ Jiným způsobem konkretizace jak v ilustraci, tak i ve volné tvorbě je u Pavla Růta využití fotografie zachycující pomíjivý kreslířský nebo malířský projev, jako jsou kresby ve sněhu nebo malba na předměty či na lidskou postavu. Dochází ke změně významu nosiče obrazu a zároveň on mění smysl kresby či malby. Řada fotografií a otisků je pouhým zachycením struktur, nalezených předmětů či detailů a manipulací s nimi. Často využívá i možností koláže, které rozšiřuje o soutiskové a rastrové techniky, kdy užívá kombinace s kresbou a technikou monotypu. Obálka je v Růtově pojetí jakýmsi plakátem obsahu knihy. V případě rozkládacích přebalů i doslovně. Střídání technik umožňuje širší interpretační pole. Zpětně se tato činnost promítá do volné tvorby. Obrazy Pavla Růta jsou rozmanité, stejně jako jeho knižní tvorba. Formálně prošly vývojem, který je vším jiným než lineárním. Je plný odboček, experimentů, připomíná spíše korunu stromu. Vždy experimentující Růt začal v Čechách jako jeden z prvních používat spreje a šablonový tisk. Nemyslel jen na vlastní dílo, tyto techniky se daly využít i při tvorbě samizdatů, jež s přáteli vydával. Po roce 1989 stál u založení nezávislé galerie i nakladatelství, opět myslel víc na své přátele než na sebe a vystavoval více je. Ve volném čase kreslil, maloval, měl své, sakrální geometrií ovlivněné období, dělal grafiku. Obrazy z posledních let berou dech mírou expresivity, zvláštní fluidum je umocněno tím, že často duchovní motivy jsou namalovány na cortenu, ocelové slitině, která postupně získává charakteristickou a esteticky působivou rezavou patinu. Dá se říct, že Růtova vlastní tvorba zůstává ve svém celku veřejnosti skryta, pokud nepovažujeme jím upravované knihy za svého druhu intimní a o autorovi vypovídající galerii. Výstava v Galerii Smečky propojí jeho volnou a užitou tvorbu. Představí Pavla Růta jako výjimečného knižního grafika, který zásadním způsobem ovlivnil její vývoj po roce 1989, ilustrátora pohybujícího se bravurně v řadě výtvarných technik a samozřejmě jako kreslíře a malíře. Svojí koncepcí je jedinečná, podobnou bilanční výstavu dosud Pavel Růt neměl.

Galerie
Galerie Smečky
Ve Smečkách 24
110 00 Praha 1
Termín
05.04.2017 - 20.05.2017
Web
Další výstavy Arbor Vitae
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023
S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček
Autor výstavy: Petr Vaňous
14.06.2023 - 01.06.2023