Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře

Dostupnost – Není skladem
Cena s DPH
340 Kč
Cena bez DPH
340 Kč

Surrealismus a koláž

Kurátor: Marie Bergmanová

Anotace k výstavě

Výtvarná technika koláže je ze své podstaty ideálním prostředkem k realizaci surrealistického principu náhodného setkání a vzniku nové skutečnosti. Vybrané detaily z fotografií, knižních ilustrací, nejrůznějších atlasů a časopiseckých reprodukcí umožňují v novém kolážovém celku spojovat a zaměňovat všední a náboženské předměty, běžná a fantaskní prostředí nebo vědecké a literární světy. Surrealistická koláž vychází z reality, ale nenapodobuje přírodu. Koláž je jedním z nejpozoruhodnějších a také nejtypičtějších technických a výrazových prostředků, které se objevily na umělecké scéně 20. století, a díky rychlosti svého vzniku je stále lákavým výtvarným postupem. Stejně tak surrealismus jako umělecký názor přežívá v různých formách dodnes. Lehkost, s jakou lze technikou koláže novou skutečnost sestavit, dostupnost nejrůznějších obrazových materiálů, z nichž lze vybírat detaily, a znalost základních surrealistických symbolů s sebou na druhé straně přináší nebezpečí prázdného opakování známých postupů a efektů. Je proto jistě lákavé a potřebné vracet se ke kořenům těchto dvou úzce propojených a dodnes v umění rozvíjených pojmů - surrealismu a koláže. V prostorách Galerie Smečky se nabízí příležitost sledovat začátky tohoto vztahu jak v českém, tak i francouzském prostředí. V českém prostředí surrealistická koláž vyrůstala z obrazových básní poetismu a nebránila se vědomým tvůrčím zásahům umělce, na rozdíl od francouzských děl, která měla být především výsledkem lidského nevědomí. Díky významným zápůjčkám ze soukromých a veřejných sbírek lze předvést surrealistickou koláž v úzkém reprezentativním výběru, ale zároveň v její nejpůvodnější a částečně i méně známé podobě. Kromě jmen jako Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige jsou v galerii připomenuty například rané koláže Františka Hudečka, celoživotního surrealisty Libora Fáry, a především díla francouzských zakladatelů André Bretona, Paula Éluarda a Suzanne Muzardové. Koncepce výstavy přirozeně zahrnuje i větší počet děl ze sbírek koláže Pražské plynárenské, a to děl nejen typických pro sledovaný koncept, ale navíc nepříliš často vystavovaných. Instalaci doplňují ukázky dobových knižních obálek, jejichž podobu často určovala právě surrealistická koláž.

Galerie
Galerie Smečky
Ve Smečkách 24
110 00 Praha 1
Termín
31.05.2017 - 08.07.2017
Další výstavy Arbor Vitae
Světelnou brázdou
Vladimír Hanuš, kurátor: Zdeněk Freisleben
20.04.2024 - 20.09.2024
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023