Mladí lvi v kleci

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
1 500 Kč
Cena bez DPH
1 500 Kč

Mladí lvi v kleci

Anna Habánová

Kurátorka: Anna Habánová

Anna Habánová (*1977) je vedoucí kurátorkou Oblastní galerie Liberec (OGL), působí zde od roku 2002. Je také odbornou asistentkou na Katedře historie Technické univerzity v Liberci. Společně se svým manželem Ivo Habánem se věnují především tématu německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska. Výstavami a publikacemi tyto zapomenuté osobnosti navracejí do českých dějin umění. Anna Habánová je podepsána například pod knihami Mladí lvi v kleci (2013), Erwin Müller (2014), Metznerbund (2016), 1906 (rovněž 2016). Rozhovor s Annou Habánovou je první ze zamýšleného cyklu, který by měl formou interview představovat osobnosti působící v regionálních kulturních institucích.

Anotace k výstavě

Na základě dlouholetého výzkumu v domácích a zahraničních archivech připravuje Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci jedinečnou přehlídku tvorby členů nejvýznamnějších uměleckých spolků německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska v období 1918 až 1945.Kolekce německo‐českého výtvarného umění Oblastní galerie v Liberci a sbírky zahraničního umění Národní galerie v Praze, spolu se zápůjčkami z domácích i zahraničních sbírkotvorných institucí a významným množstvím veřejnosti doposud neznámých děl ze soukromých sbírek nabídne zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu českých Němců meziválečného období.

Projekt je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných přehlídek německo‐českého výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat, podrobně zmapovat jejich historii a tím je zhodnotit. Tyto skutečnosti budou prezentovány v katalogu a v rámci rozšířených popisek v expozici. Problematika tvorby německy hovořících výtvarných umělců v meziválečném Československu není tématem zcela novým, přesto zůstává v mnoha ohledech stále neprobádanou oblastí. Poprvé od dnes již legendární výstavy Mezery v historiibude uceleně prezentováno fungování německé umělecké scény 20. a 30. let. 20. století u nás. Umělecký spolek Metznerbund měl celorepublikovou působnost a sdružoval většinu německy hovořících autorů své doby. Vedle nich se na výstavách sledovaného období prezentovali i další domácí a v zahraničí působící německy hovořící autoři z našich zemí, členové uměleckých skupin Die Pilger, Oktobergruppe, Junge Kunst, Prager Secession, Vereinigung deutscher bildender Künstler Mähren und Schlesiens „Scholle“, Kunstring a dalších. Výstava nabídne realismy a expresionismy meziválečného období v celé šíři jejich dnešního chápání. Prezentována bude malba, plastika, kresba, grafika, plakát a výběrově umělecké řemeslo. Přehlídku doprovodí odborný katalog kolektivu autorů, v české a německé verzi, s řadou reprodukcí. Předpokládaný rozsah výstavy je 150 až 200 uměleckých děl. Katalog budou tvořit kratší statě postihující jednotlivé tematické okruhy. Půjde o samostatnou odbornou publikaci, která bude použita jako logický doplněk liberecké výstavy i jejich plánovaných volných pokračování.

Publikace, kterou vydalo nakladatelství Arbor vitae, vyšla jako katalog k výstavě uměleckých skupin německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Výjimečná byla už sama výstava tím, že vůbec poprvé ve středoevropském kontextu nabídla ucelený pohled na umění českých Němců mezi lety 1918–1945.

Publikace získala prestižní Cenu Gloria musaealis 2013.

Galerie
Oblastní galerie v Liberci
Masarykova 723/14
460 01 Liberec
Termín
13.09.2013 - 31.12.2013
Další výstavy Arbor Vitae
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023
S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček
Autor výstavy: Petr Vaňous
14.06.2023 - 01.06.2023