Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
2 000 Kč
Cena bez DPH
2 000 Kč
Původní cena
2 536 Kč

Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu-1933-1939

Kurátor výstavy: Karel Srp, Lenka Bydžovská, Antonín Dufek

Karel Srp (*1958)

Český kurátor a znalec výtvarného umění. Je členem Jazzové sekce, jedním ze zakladatelů Hnutí za občanskou svobodu, dlouholetým kurátorem nejen Galerie hlavního města Prahy a v letech 2005–2007 jejím výkonným ředitelem. Podílel se například na těchto knihách či výstavách: Václav Boštík (1989), Aventinská mansarda (1991), Karel Teige (1994), Český surrealismus 1929–1953 (1996), Toyen (2000), Emila Medková (2001), Jan Zrzavý (2003), Rudolf Kremlička (2006), Karel Malich (2006), Jindřich Štyrský (2007).

Lenka Bydžovská (*1956)

Historička umění, jež studovala v Praze a italské Sienně, Lenka Bydžovská, publikovala řadu prací na téma české avantgardy a modernismu v mezinárodním kontextu, a to ať už věnujících se odvrácené straně modernity (spolu s Vojtěchem Lahodou a Karlem Srpem, Černá slunce. Odvrácená strana modernity, 2012) či jednotlivým umělcům (Josef Šíma, v roce 2006 nebo Jindřich Štyrský v roce 2007). Byla kurátorkou mnoha výstav věnujících se české avantgardě (Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Praha, 2005). V roce 2011 publikovala spolu s Karlem Srpem knihu o Slovanské epopej (Alfons Mucha. Slovanská Epopej). Lenka Bydžovská je vedoucí oddělení 19.–21. století Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.

Antonín Dufek (*1943)

Vystudoval gymnázium a dějiny umění na UJEP v Brně (1967). Od 1968 kurátor fotografické sbírky Moravské galerie v Brně. (do roku 1978 též kurátor užité grafiky). PhDr. 1983, Ph.D. 1997. Učil externě dějiny fotografie na Střední škole uměleckých řemesel v Brně 1992 - 2004, na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně 1995 - 2000, na Fakultě výtvarných umění v Brně (2000 - 2006). Getty Scholar 2007. Cena Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii, Asociace profesionálních fotografů 2011.

Anotace k výstavě

"Krása bude křečovitá", kdysi řekl André Breton. Díla československých představitelů surrealismu z let 1933 až 1939 jsou k vidění v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Výstavu připravila Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Arbor vitae. Kurátory výstavy jsou Karel Srp, Lenka Bydžovská a Antonín Dufek.

Expozice se soustředí na činnost Skupiny surrealistů v Československu. Patřili sem například Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Teige či Vítězslav Nezval.Výstava představí surrealismus jako komplexní umělecký fenomén, který zasáhl nejen do výtvarného umění, ale i do fotografie, literatury, filmu a scénografie. Bohatá kolekce děl z veřejných českých a slovenských galerijních institucí byla doplněna zápůjčkami od soukromých sběratelů z České republiky, Slovenska, Německa, Francie a Švýcarska. Koncepce výstavy je zaměřena na činnost Skupiny surrealistů v ČSR, k níž patřily osobnosti jako Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige nebo Vítězslav Nezval, i na autory, kteří se surrealismem ve své práci zabývali, avšak členy této skupiny nebyli. Výstava čítá zhruba 250 exponátů, představuje zejména československý surrealismus. Druhou část výstavy ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích tvoří pařížští a výlučně čeští surrealisté a představuje surrealismus jako komplexní umělecký fenomén, který zasáhl nejen do výtvarného umění, ale i do fotografie, literatury, filmu a scénografie. Bohatá kolekce děl z veřejných českých a slovenských galerijních institucí byla doplněna zápůjčkami od soukromých sběratelů z České republiky, Slovenska, Německa, Francie a Švýcarska.  

Galerie
Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna
Hluboká nad Vltavou 144
373 41 Hluboká nad Vltavou
Termín
15.05.2016 - 02.10.2016
Další výstavy Arbor Vitae
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023
S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček
Autor výstavy: Petr Vaňous
14.06.2023 - 01.06.2023