Jan Švankmajer Možnosti dialogu / Mezi filmem a volnou tvorbou

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
980 Kč
Cena bez DPH
891 Kč

Naše koláže

Kurátoři: Pavel Rút, Martin Souček

Pavel Růt byl kurátorem několika desítek výstav. Známější je jako typograf, dodnes graficky upravil a obálkami vybavil více než tisíc pět set titulů pro nejrůznější česká nakladatelství. Je držitelem mnoha ocenění v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Nejkrásnější fotografická publikace roku, Cena nakladatelství Academia… Navrhuje plakáty pro výstavní a hudební projekty, obaly desek a kazet, bibliofilské a autorské tisky, grafické listy, exlibris. Bude i úpravcem knihy Hugo Steiner a Officina Pragensis, která již brzy vyjde v nakladatelství Arbor vitae.

Co o výstavě říká její kurátor Martin Souček? "Sbírka koláží Pražské plynárenské nemá co do bohatosti a různorodosti obdobu. Toho je ostatně dokladem i výstava Naše koláže vystavující vedle již zkatalogizovaného fondu i přírůstky posledních let. To, že je to sbírka živá, doplňovaná o nové akvizice, prezentující ve sbírce zastoupené autory a hledající nové, je velkým příslibem do budoucnosti." 

Anotace k výstavě

Výstava koláží ze sbírky Pražské plynárenské, a. s., bude zaměřena v historickém průřezu na tu část kolekce, která různými způsoby komentuje realitu doby. Velikou zbraní i možností koláže je nadsázka, ironie. To, jak primární destrukci materiálu používá k tomu, aby vytvořila novou skutečnost. Skryté významy, jež vytváří sama podstata, část papíru či jiného materiálu byla vyjmuta z jiného celku tak, aby ve spojení s jinou částí „hovořila“ řečí symbolů či symbol vytvořila. Každá doba je nositelem specifické řeči, umění je jedním z jejích nástrojů. Výstava si klade za cíl interpretovat ukrytá poselství jednotlivých koláží pomocí jiných koláží a básnických textů. Umění bude mluvit s uměním. Na zdech ve významové kompozici uvidíme díla počínaje zakladateli české koláže, jako byli Toyen, Jindřich Štyrský, Adolf Hoffmeister, Jiří Kolář či Ladislav Novák, přes autory širší veřejnosti neznámé nebo ty, kteří se koláži věnovali jen příležitostně nebo krátkou tvůrčí epizodu. Sbírka Pražské plynárenské, a. s., je největší kolekcí koláže v České republice, připravovaná výstava zpřístupní její tematizovanou část včetně akvizicí z posledních let.

Galerie
Galerie Smečky
Ve Smečkách 24
110 00 Praha 1
Termín
05.09.2018 - 13.10.2018
Další výstavy Arbor Vitae
Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960
Pavla Machalíková, Milan Pech, Tomáš Winter
01.03.2019 - 12.05.2019
Hugo Steiner Prag - Golem
Pavel Růt, Martin Souček
20.02.2019 - 18.04.2019
Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy ve střední Evropě
Autoři koncepce:Karel Srp, Lenka Bydžovská
21.09.2018 - 27.01.2019