Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Māori

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
950 Kč
Cena bez DPH
864 Kč
Původní cena
1 235 Kč

Gottfried Lindauer 1839-1926 Plzeňský malíř novozelandských Maorů

Roman Musil, Aleš Filip

Bohumír Lindauer je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů počátků novodobého novozélandského umění. Velká část obrazů je dnes umístěna v Auckland Art Gallery, kam je věnoval Partridge, další obrazy se nachází v soukromých sbírkách a dalších muzeích. V Aucklandu se také nachází Lindauerův pomník a bylo po něm pojmenováno i první novozélandské šampaňské.

Anotace k výstavě

Výstava, připravená jako jedna z hlavních součástí programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je jedinečnou možností znovu objevit život a dílo výjimečného plzeňského rodáka, který se proslavil na druhém konci světa. Gottfried Lindauer je autor s pozoruhodným životním osudem, který ovšem až dosud čekal na plnohodnotné zhodnocení svého díla, neboť mu do dnešních dnů nebyla věnována souhrnná retrospektivní výstava, ani publikace. Zatímco v českých zemích je znám stále pouze úzké skupině odborníků, specializujících se zejména na umění 19. století, na Novém Zélandu, kam odešel z Plzně v roce 1874, jsou jeho malby původních maorských obyvatel považovány za součást národního kulturního dědictví a samotný Lindauer zde patří mezi nejpopulárnější malíře koloniálního období.

Výjimečnou doprovodnou publikaci k výstavě v samostatném českém a anglickém vydání vydalo Arbor vitae.

Na publikaci spolupracovali: Roman Musil (Západočeská galerie v Plzni) Aleš Filip (Masarykova univerzita)

Leonard Bell (University of Auckland, New Zeland) Lada Vacková-Hubatová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) Ngahiraka Mason (Auckland Art Gallery New Zeland) Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií v Praze) Tomáš Winter (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky)

Galerie
Západočeská galerie v Plzni
Pražská 13
301 00 Plzeň
Termín
06.05.2015 - 20.09.2015
Další výstavy Arbor Vitae
Josef Pleskot: Města
Josef Pleskot, Norbert Schmidt, Karolina Jirkalová
05.11.2022 - 12.02.2023
Stanislav Kolíbal: Knihy a stavby
Stanislav Kolíbal
05.11.2022 - 12.02.2023
Loci solitudinis Jiří Štourač
Jiří Šťourač
10.06.2022 - 07.07.2022