Pampe a Šinka

Dostupnost – Není skladem
Cena s DPH
320 Kč
Cena bez DPH
320 Kč
Původní cena
355 Kč

Ateliér ilustrace a grafiky Umprum

Vedoucí ateliéru: Juraj Horváth

Vystavující: Magdalena Rutová, Lucie Lučanská, Jakub Plachý, Saki Matsumotová, Jan Trakala, Juliána Chomová, Nikola Logosová, Nikola Hoření, Veronika Bratrychová, Jindřich Janíček, Stanislav Setinský, Klára Zahrádková a Zuzana Bramborová.

Anotace k výstavě

Ateliér se proměňuje se studenty, kteří přicházejí a odcházejí. Je svobodným místem, kde se student několik let seznamuje s různorodým světem ilustrace. Je možností pokračovat v tom, co člověk rozvíjí již staletí – v práci na knize, která zahrnuje mnohá vědění. Na knize si člověk může leccos vyzkoušet a ověřit. Být konfrontován s textem a samotnou formou knihy. Práce na knize na jedné straně vyžaduje rozmysl, schopnost knihu uchopit koncepčně, na straně druhé pak smysl pro poetiku a vášeň pro obraz. Čas v ateliéru je čas pro přemýšlení, a trpělivé hledání výrazu.

Ilustrátor dnes nepracuje pouze jako tvůrce doprovodných obrazů, stává se často autorem celého koncepčně obrazového světa. Ať už se vyhraní jako výtvarník v oblasti knih pro děti (obrazová kniha, neboli bilderbuch), umělec tvořící knihy na pomezí knihy, časopisu, výstavy (autorské knihy, ziny), hračky či hry, události (výstava, festival), učitel nejen ve školách (dílny, neboli workshopy), tvůrce v dekorativních odvětvích (potisky látek, porcelánu). … Tak tomu bylo v jistém smyslu vždy, v současnosti se ale tento trend prohlubuje (vlivem proměny kapitalismu a komunikačních možností). V předchozích dobách toto široké a rozmanité spektrum nebylo tak samozřejmé, ať už to bylo tím, že se autoři více profilovali jako volní umělci anebo užitní ilustrátoři či byli bez ambicí. Užitní, tedy jednostranní ilustrátoři dnes mají bohužel stále málo možností s oborem pohnout, protože v některých oblastech nastal buď chaos a rozklad, anebo se monopolizovaly, případně jsou zcela bez nároků na kvalitu ilustrace či grafického zpracování. (Kdysi existovaly tyto možnosti solidní práce pro obživu: plakát, práce pro animovaný film, knižní edice, učebnice a školní pomůcky...). Ilustrátor z ateliéru ilustrace je tudíž osobnost, která je schopna samostatně potáhnout káru oboru dál, pouze se neveze a pasivně nečeká na práci od velkých zadavatelů, naopak praxi velkých zadavatelů ovlivňuje zdola. V poslední dekádě se ilustrátoři z Ateliéru ilustrace a grafiky prosadili v mnohých oblastech, a ovlivnili tak vnímání ilustrace a oboru vůbec. Kateřina Šachová jako svoji diplomovou práci založila firmu zabývající se papírenským zbožím – od té doby je Papelote známou značkou, která získala řadu ocenění. Kniha 12 hodin s Oskarem punkerky Evy Macekové získala ocenění na prestižním festivalu v Bologni a následně pak vyšla ve Francii a Španělsku. Alžběta Skálová, Alžběta Zemanová a Martina Kupsová a jejich skupina Napoli vrátily do hry papírovou vystřihovánku a hračku. Lukáš Parolek se ve svém Kudlawerkstatt soustavně věnuje vydávání malonákladových autorských knih tištěných risografem. Martin Kubát propašoval ilustraci do „galerijního provozu“ a spolu s Dorou Dutkovou taky do časopisu A2. Maria Makeeva aplikovala svoje dekorativní kresby v textilních návrzích své sestry dvojčete (cena Designbloku). Jindřich Janíček založil spolu s Nikolou Klímovou nakladatelství take take take, v kterém vydávají jak textové knihy, tak sběratelské plakáty. Magdalena Rutová pak dala ilustraci akční a humoristický rámec a přenesla ji do běžného terénu (Atelier Automatique, Linostock, Radio Buch). Fany Lachmanová Loubat se vypracovala v jednu z nejlepších českých komiksových kreslířek (Kustodka Květa, Nebuď jako Gadžo) a Stanislav Setinský mezi nejlepší české ilustrátory (Etgar Keret, Apokalypsa), a tak dál a tak podobně. Zkrátka je skvělé, že absolventi Ateliéru ilustrace a grafiky ovlivňují stav a obraz současné ilustrace, že se prosazují vedle oborů, ve kterých je mnohem více kapitálu, a jejich výsledky jsou vnímány jako přitažlivější, i vedle současného galerijního umění, jež často trpí odtržeností od reality. Ilustrace se pak pro 21. století jeví jako obor, v němž se můžou realizovat jak skromní a pokorní autoři, tak i ambiciózní designéři pracující s ilustrací a divákem.

Juraj Horváth, vedoucí Ateliéru ilustrace a grafiky Umprum

Galerie
Galerie Smečky
Ve Smečkách 24
110 00 Praha 1
Termín
08.02.2017 - 25.03.2017
Další výstavy Arbor Vitae
Světelnou brázdou
Vladimír Hanuš, kurátor: Zdeněk Freisleben
20.04.2024 - 20.09.2024
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023