Malíř a mor / Le peintre et la peste

Dostupnost – Skladem
Cena s DPH
718 Kč
Cena bez DPH
718 Kč
Původní cena
718 Kč

Jiří Štourač - Belveder

Jiří Šťourač

Jiří Štourač (* 31. 8. 1960 Nové Město na Moravě), malíř, kreslíř, ilustrátor, restaurátor Narodil se v Novém Městě na Moravě. S rodiči a bratrem žil na statcích ve vesnicích Švařec a Písečné na Českomoravské vrchovině. V letech 1975 až 1979 studoval na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. Dále pak pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1979 až 1984. Po dvouleté přípravce studoval u profesora Oldřicha Oplta. Od roku 1990 až 1995 působil jako asistent v ateliéru kresby u Jitky Svobodové na Akademii výtvarných umění v Praze. Jiří Štourač podnikl v roce 1991 poutní cestu do Santiaga de Compostela ve Španělsku. V roce 1999 mu byla v Karmelitánském nakladatelství vydána kniha Cestopisné poznámky. Ilustruje, věnuje se scénografii (pro Divadlo Dagmar v Karlových Varech) a restaurování (1982 kopie Roudnické madony v Jiřském klášteře v Praze, v roce 1987 dekorace klenby v kapli sv. Kříže na Karlštejně). Od roku 1995 se stalo restaurování jeho hlavní činností, opravuje fresky, nástěnné malby a sgrafita v kostelech na Moravě. Publikuje v časopisech, například v Revolver Revue a měsíčníku Perspektivy. Obrazy Jiřího Štourače jsou v tlumené barevnosti, i kresby jsou spojeny s duchovní symbolikou, hlavní námět představují osamocené postavy a jednoduché běžné předměty seskupené v metafyzická zátiší (zvon, studna, stůl, lávka, upuštěná hračka …). Snaží se zachytit intimitu a lidskou podstatu. Výraznou roli hraje paprsek světla. Náměty z Bible se mu staly inspirací pro cyklus kreseb. Navazuje na tradice imaginativní a metafyzické malby, směřuje i k odkazu existencionalismu. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Galerie U Bílého jednorožce Klatovy / Klenová, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě a jinde. Ve sbírkách Horácké galerie je devět děl, například obraz Včelíny z roku 1980. 

Anotace k výstavě

Obrazy Jiřího Štourače obohacují oba sály v přízemí renesančního letohrádku. Prvnímu prostoru dominují motivy středomořských architektur, interiérů a zátiší. V druhém, větším sále se návštěvník na velkoformátových plátnech setkává s figurální malbou. Malíř Štourač často zachycuje blízké osoby, ale konkrétní okamžik setkání přenáší do idealizovaného prostoru, výsledné postoje či gesta postav konstruuje na ploše plátna znovu a rozvážně. Jako kontrast a malé narušení klidného celku se v posledním těžišti výstavy nachází série černobílých ilustrací ke slavné knize Mor od Alberta Camuse. Klidný svět věcí, obraz jako transcendující membrána velkých otázek člověka, ale i vpád neuchopitelného nebezpečí, snad dokonce i jako konkrétní symbol, zrcadlo aktuálních nelehkých situací, v nichž se nacházíme – to je prostor, do kterého zve Jiří Štourač pozorovatele svého díla. 

Galerie
...
Termín
08.06.2023 - 31.10.2023
Další výstavy Arbor Vitae
Světelnou brázdou
Vladimír Hanuš, kurátor: Zdeněk Freisleben
20.04.2024 - 20.09.2024
Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
22.10.2023 - 04.02.2024
Otto Gutfreund, Kresby
Petr Wittlich
05.10.2023 - 31.12.2023