Dekadence. České země 1880-1914

Dostupnost
Není skladem
Cena s DPH
418 Kč
Cena bez DPH
380 Kč

Katalog Dekadence. České země 1880-1914, který vychází u příležitosti českého předsednictví EU ke stejnojmenné výstavě v Hôtel de Ville, tzn. na hlavní bruselské radnici a v Musée provincial Félicien Rops v nedalekém Namuru, poprvé představuje a to i rámci evropského kontextu, specifickou část výtvarné umělecké scény ovlivněnou myšlenkami dekadence.

Katalog Dekadence. České země 1880-1914, který vychází u příležitosti českého předsednictví EU ke stejnojmenné výstavě v Hôtel de Ville, tzn. na hlavní bruselské radnici a v Musée provincial Félicien Rops v nedalekém Namuru, poprvé představuje a to i rámci evropského kontextu, specifickou část výtvarné umělecké scény ovlivněnou myšlenkami dekadence. Katalog je členěn do 4 oddílů: Zachmuřený, zhýralý, morózní; Démon láska; Satanické halucinace a Očistec smrti vedle děl a autorů bezprostředně s ohlasem dekadence spojovaných (jakýmsi vzorem dekadenta je pro nás Karel Hlaváček) i díla jejich předchůdců, umělců pražské německé komunity, kteří byli dekadencí přímo ovlivněni (Hugo Steiner-Prag, Emil Orlik, Ferdinand Staeger…). Současně jsou představena i díla některých rakouských umělců, kteří měli přímé a tvůrčí vazby s českým prostředím (Alfred Kubin…) Pozornost je věnována i přesahům dekadence do tvorby představitelů rané avantgardy, zejména do tvorby expresionistů a kubistů. Krátká úvodní studie se zabývá vazbami českého a belgického prostředí, dobou, kdy životní pocit, pro vznik dekadence určující, nebyl ještě definován hranicemi a ismy. Pouze ve francouzsko-vlámské verzi.

Ean
Publikováno v roce
2008
ISBN
978-80-87164-10-5
Vazba
V2
Jazyk
Francouzština
Formát
170×200
Autor
Otto M.Urban
Grafický design
Počet stran
128
Vydavatel
Arbor vitae
Překladatel
Počet ilustrací
75
Další knihy v kategorii
Friedrich Feigl
Rachel Dickson, Sarah MacDougall, Arno Pařík, Nicholas Sawicki, Zuzana Skořepová
2016
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Karel Těšínský
Milan Dospěl, Jiří Machalický, Miroslav Kroupa
2017