Dějiny umění v českých zemích 800–2000

Dostupnost
Skladem
Cena s DPH
1 990 Kč
Cena bez DPH
1 990 Kč
Původní cena
2 273 Kč

Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku.

Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané „rodinky“, skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských a politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V „rodinkách“ se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýraznější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po Krištofa Kinteru, Federica Díaze a jiné současné umělce. Kniha vzácně spojuje erudovanost více než 30 autorů, odborníků na jednotlivá období z Ústavu dějin umění AV ČR, a kultivovaný a srozumitelný jazyk. Je tak dostupná každému hlubšímu zájemci o výtvarné umění a stává se základní příručkou nejen pro odborníky, studenty humanitních oborů, ale i pro širokou veřejnost na desítky následujících let. Vychází v české a anglické mutaci.

Ean
9788090453487
Publikováno v roce
2017
ISBN
978-80- 904534-8-7
Vazba
V8
Jazyk
čeština, angličtina v samostatných mutacích
Formát
220 x 280 mm
Autor
Taťána Petrasová, Rostislav Švácha
Grafický design
Tereza Hejmová, Štěpán Malovec
Počet stran
992
Vydavatel
Arbor vitae societas, Artefactum
Překladatel
Počet ilustrací
800
Další knihy v kategorii
Friedrich Feigl
Rachel Dickson, Sarah MacDougall, Arno Pařík, Nicholas Sawicki, Zuzana Skořepová
2016
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Karel Těšínský
Milan Dospěl, Jiří Machalický, Miroslav Kroupa
2017