Martin Kabátník - Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Dostupnost
Není skladem
Cena s DPH
218 Kč
Cena bez DPH
218 Kč

Publikace přináší kritickou edici jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů. Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje své zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Káhiry.

Jeho vyprávění bez jakýchkoli korekcí a úprav zapsal někdy v rozmezí let 1493–1502 neznámý písař, cestopis tudíž čtenáři přináší nejen řadu zajímavých informací o navštívených lokalitách, ale je také jedinečným pramenem k poznání tehdejšího mluveného českého jazyka. Základem edice je původní rukopisný záznam cestopisu, formou variant je uváděno znění mladších tištěných vydání z let 1539 a 1542. Edici doplňují průvodní stať Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) o vzniku jednoty bratrské, o počátcích jejího působení v Litomyšli a o vzniku litomyšlské knihtiskařské tradice, studie Martina Boštíka a Miloslavy Vajdlové (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) shrnující starší i nejnovější poznatky o charakteru, původu, významu i dalších osudech předkládaného díla, ediční poznámka Miloslavy Vajdlové, charakterizující editované prameny i jejich vzájemné vztahy, a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů. 

 

Publikace můžete objednat u pracovnice Regionálního muzea v Litomyšli Šárky Chaloupkové, buď emailem (chaloupkova@rml.cz), nebo telefonem (461 615 287).

Ean
Publikováno v roce
2019
ISBN
978-80-906805-4-8; 978-80-88211-09-9; 978-80-7467-126-5
Vazba
Jazyk
český
Formát
Autor
Miloslava Vajdlová (ed.)
Grafický design
Jiří Lammel
Počet stran
176
Vydavatel
Regionální muzeum v Litomyšli, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., HRG, spol. s. r. o., a Arbor v
Překladatel
Počet ilustrací
0
Další knihy v kategorii
Oheň do papíru nezabalíš
Marie Klimešová (ed.) Texty: Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová
2017
Bytosti jménem houba
Pavel Jirásek, Robert Janás
2016
Daniela Vinopalová
Pavla Pečinková, Adriana Primusová
2015