Výroční ceny Akademie designu České republiky

CENY CZECH GRAND DESIGN JSOU OBOROVÝM OCENĚNÍM, KTERÉ KAŽDOROČNĚ UDÍLÍ AKADEMIE DESIGNU ČESKÉ REPUBLIKY. OCENĚNÍ ZÍSKÁVAJÍ OSOBNOSTI ZA NEJLEPŠÍ PRÁCE V OBORECH DESIGN, MÓDA, FOTOGRAFIE, ŠPERK A GRAFICKÝ DESIGN. CENY JSOU UDĚLOVÁNY NA SLAVNOSTNÍM VEČERU 27. BŘEZNA VE STAVOVSKÉM DIVADLE, KTERÝ PŘENÁŠÍ ČESKÁ TELEVIZE A JEJICH SOUČÁSTÍ JE FESTIVAL BEST OF: CEN CZECH GRAND DESIGN 2017, KTERÝ SE KONÁ OD 22. - 25. BŘEZNA 2018 A PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ Z NOMINOVANÝCH PRACÍ. DO SÍNĚ SLÁVY LETOS VSTOUPÍ VÁCLAV CIGLER, umělec, designér a pedagog, který je dodnes pokládán za jednu z nejvýraznějších osobností sklářského umění. Jeho dílo, které můžete potkat v slovenském národním divadle i pražském metru, zrcadlí hledání člověka, jeho vztahu k sobě samému a k tomu, co ho přesahuje. Dlouhá léta učil, současně se však věnoval vlastní tvorbě a pracoval třeba také pro luxusní značky hodinek a šperků. „Průkopnická práce Václava Ciglera leží na pomezí umění a designu, je často nezařaditelná a klade radikální otázky po smyslu materiálu a věcí, jejich přírodní a lidské povahy. Václav Cigler jako první u nás začal uvažovat o šperku jako nástroji tělesné a společenské komunikace, experimentálně se zabýval nafukovacími strukturami a plasty. Pro světovou sklářskou plastiku objevil potenciál optického skla. Byl zakladatelem odborného sklářského školství na Slovensku jako pedagog na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a jeho příklad formoval řadu slovenských umělců a designérů,“ vysvětlila Iva Knobloch, kurátorka a předsedkyně poroty Grafický designér roku Cen Czech Grand Design. Václav Cigler bude oceněn 27. března 2018 během slavnostního předávání Cen Czech Grand Design v přímém přenosu ČT art ze Stavovského divadla a symbolicky vstoupí do Síně slávy českého designu. Zdroj: http://www.czechgranddesign.cz/

Související produkt

Václav Cigler
Lada Hubatová Vacková, Iva Knobloch
2014