Nejkrásnější české knihy roku 2022

Kniha Pavly Machalíkové (ed.): LET S VOSKOVÝMI KŘÍDLY: JOSEF MÁNES (1820–1871) získala v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2022 druhé místo v kategorii Odborná literatura. "Nestává se často, aby odborná publikace opticky i hapticky evokovala téma, o kterém pojednává. V případě reprezentativní monografie o díle Josefa Mánesa tomu tak je. Hrubá plátěná vazba, iniciály jednotlivých kapitol nápaditě převzaté z Mánesových knižních ilustrací i použitý font vyvolá ve čtenáři dojem, že se právě začetl do obnoveného vydání Rukopisu královédvorského. Ze snění při měsíčku o Mánesově Josefině, švadlence či Petrarkovi a Lauře je však v pravidelném rytmu vytrhován vloženými dvojlisty s restaurátorskými komentáři a technologickými fotografiemi vybraných děl. Jejich obsah, formát, grafické řešení i technicistní charakter písma nejen vnáší do knihy vizuální napětí, ale vrací i přespříliš zasněného čtenáře zpět do odborné uměleckohistorické reality." (Jan Bouček člen výtvarné komise) "It is rare for a non-fiction publication to optically and haptically evoke the theme that it deals with. This is the case of the representative monograph about the work of Josef Mánes. The rough cloth binding, initials of the individual chapters imaginatively adapted from Mánes’ book illustrations and the font used create an impression in the reader that he/she has become engrossed in a restored edition of the Manuscript of Dvůr Králové. However, the reader is regularly distracted from moonlight dreams about Mánes’ Josefina, seamstress or Petrarch and Laura by the inserted double sheets with the restorer’s comments and technological photographs of selected works. Their content, format, graphic design and technical character of the font introduce not just visual tension to the book, but also bring the over-dreaming reader back to the reality of professional art history." Jan Bouček Art Panel member

Související produkt

Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871)
Václava Antušková, Hana Bilavčíková, Markéta Dlábková, Jana Dřevíkovská, Lada Hubatová-Vacková, Veronika Hulíková, Pavla Machalíková, Anežka Mikulcová, Milan Novák, Roman Prahl, Petr Šámal
2022