Právě vyšlo: Křížky / Kreuze. Spirituální krajina Dačicka

Fotografové Rudof Prekop a Martin Mlynarič mapovali kříže na Dačicku více než dva roky, poté byly ve spolupráci s archiváři popsány a lokalizovány. Vznikla kniha, která je jakýmsi „herbářem krajiny“ tvořeným v různých ročních obdobích focenými kříži vždy v krajinném kontextu, doplněnými citlivými texty o křížích jako takových, dějinách Dačicka, spiritualitě krajiny a tamní fauně a flóře. Kniha je plastickým obrazem krajiny umožňující místním a znalým ponořit se v její znalosti hlouběji a neznalé vábící ji navštívit.

Související produkt

Křížky / Kreuze. Spirituální krajina Dačicka
Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Martin Souček (ed.)
2018