Právě vyšlo - Dějiny umění v českých zemích mezi léty 800–2000

Dějiny umění v českých zemích mezi léty 800–2000

(Editoři Taťána Petrasová a Rostislav Švácha)

Rozsahem téměř tisícistránková kniha vyjde souběžně v české a anglické mutaci doprovozena více než 900 černobílými a barevnými vyobrazeními děl od 8. století do roku 2000 a obsáhlou bibliografii. Podobná kniha nikdy nevyšla a právem se zařadí mezi nejvýznamnější knihy o umění v českých zemích vůbec, neboť, kde jinde si může čtenář udělat ucelenou a výjimečně kvalitní představu o vývoji umění v jednom, byť olbřímím svazku. Vzácně spojuje erudovanost více než 25 autorů, odborníků na jednotlivá období z Ústavu dějin umění AV ČR a díky vzorné editaci prof. Rostislava Šváchy a dr. Taťány Petrasové i kultivovaný a srozumitelný jazyk. Kniha je tak dostupná každému hlubšímu zájemci o výtvarné umění. Bude základní příručkou nejen pro odborníky, studenty humanitních oborů, ale i pro širokou veřejnost na desítky následujících let.

Kniha poprvé sleduje dějiny výtvarného umění v českých zemích v jediném svazku a poprvé také předkládá tuto tematiku v anglickém překladu. Předchozí díla, která se snažila zmapovat dějiny umění v tomto teritoriu od raného středověku po sou- časnost, byla buď mnohasvazková, a tedy vhodná spíše jen pro specialisty, anebo zůstala torzy. Věnuje se všem druhům umělecké výtvarné produkce včetně architektury a snaží se vysvětlit, za jakých historických okolností tato díla vznikla, jakou měla funkci a význam, co od nich očekávali jejich objednavatelé, jaká byla jejich rezonance u publika a jaký ohlas měla v mladší umělecké produkci. Těmto ambiciózním cílům odpovídá také ne zcela běžné členění umělecké produkce z dvanácti uplynulých století. Prezentovaná díla se v knize sdružují do dvojic, trojic nebo čtveřic, které autorský tým metaforicky označuje slovem „rodinky“. Jedno dílo této malé skupiny či rodinky podává klíč k  vysvětlení děl ostatních, jejich soubor vytváří situaci a  nastiňuje kontext

Kniha je výsledkem bádání rozloženého do více než 15 let. Dalších 5 let vznikala její výsledná podoba, včetně anglického překladu.

Související produkt

Dějiny umění v českých zemích 800–2000
Taťána Petrasová, Rostislav Švácha
2017